Hemsjukvård och hemservice

 

Varmt välkommen som Deboras kund!

Debora Oy, ett riksomfattande företag inom hälsovårdsbranschen, köpte affärsverksamheten av Antoka Oy Hemvårdsservice Eeva-Liisa Kangas. Verksamheten fortsätter som förut: samma personal fortsätter att sköta kunderna. Parterna har undertecknat köpebrevet gällande affärsverksamhet den 12.12.2017 och kunderna samt personalen överfördes till den nya ägaren fr.o.m. 1.1.2018. Företagaren Eeva-Liisa Kangas fortsätter som teamledare för Deboras hemvårdsservice i Borgånejden.

Eeva-Liisa Kangas: ”Jag är mycket nöjd med tryggad framtid och generationsväxling. Jag har varit 24 år som företagare och ser gärna framemot att vara med under övergångsperioden och utveckla verksamheten med ett stort inhemskt hälsovårdsföretag som stöd.”

Debora Oy:s VD Anna-Maria Mäkelä: ”Hemvårdsservice Eeva-Liisa Kangas är högt värderad, ledande och den äldsta privata aktören på sitt område. Jag är glad när vi nu kan expandera i Östra Nyland, där vi ser goda möjligheter till tillväxt.”

Antoka Oy Hemvårdsservice Eeva-Liisa Kangas grundades år 1994 och anställer 7 yrkesskickliga personer. Företaget är tvåspråkig servicesedelproducent i Borgå, Lovisa, Askola och Lappträsk. Debora Oy är ett finskt serviceföretag inom social- och hälsovårdsbranschen, grundat år 1999. Det har 15 verksamhetsenheter och serviceverksamhet inom över 100 kommuner och anställer ca 700 arbetstagare och 20 underleverantörer del- eller heltid.